• SYKORA Kuchyne Pure PHA 01

Přehledná a funkční / Well arranged and functional

V této promyšlené kuchyni, charakteristické přímými liniemi a propracovanými detaily, je snadné alespoň na chvíli zapomenout na hektický životní styl. Sestava je absolutně přehledná, maximálně funkční a svou jednoduchostí bude vyhovovat všem zákazníkům, kteří potřebují do svých životů vnést zjednodušení a řád.
-
In this elaborated kitchen, characterised by straight lines and coherent details, it is easy to forget your hectic lifestyle for at least a moment. The composition is perfectly arranged, ultimately functional and its austerity will suit every customer who needs some simplification and order in life.