Nápaditý vzorek, nedostižný vzor / An imaginative pattern An unrivaled example

Někdy stačí opravdu velmi málo, aby se nenápadná kuchyně proměnila v místo nabité množstvím energie. Bílou sestavu Crystal doplnili naši návrháři atraktivní černobílou retro keramikou a z interiéru se v okamžiku stal neopakovatelný dynamický prostor.
-
Sometimes little is needed for an inconspicuous kitchen to be transformed a place charged with lots of energy. Our designers have accompanied this white Crystal composition with attractive black-and-white retro ceramics, immediately turning the interior into a unique dynamic space.