•  LHS6605h

Tradiční, klasické, nevídané / Traditional, classic, unprecedented

Majitelé tohoto ohromujícího prostoru mají rádi tradiční věci, ale důvěřují moderním technologiím i materiálům. Důležitá je pro ně také praktičnost. To vše se v této kuchyni podařilo skloubit do dokonalého celku, který je nejen atraktivní na první pohled, ale dokáže proměnit běžné domácí povinnosti v nekonečnou pohodu.

The owners of this stunning space like traditional things but trust modern technologies and materials. Convenience also matters to them. All that has been successfully combined in this kitchen in a perfect whole that is not only attractive at first sight but can transform ordinary domestic chores into endless ease.